Fysio Berflo Fysio Berflo Afspraak maken

Netwerken

Fysiogroep Hengelo

Fysiogroep Hengelo, is het samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Hengelo.

  • Wij willen onze patiënten (nog) beter van dienst kunnen zijn.
  • Wij willen onze deskundigheid en ervaring (nog) breder kunnen inzetten.
  • Wij willen het contact en overleg met andere zorgverleners eenvoudiger maken.

Daarom vormen wij samen Fysiogroep Hengelo:

  • Wij delen onze kennis, deskundigheid en ervaring.
  • Wij bieden gezamenlijk groeps- en beweegprogramma’s aan.
  • Wij investeren samen in scholing, apparatuur en nieuwe voorzieningen.
  • Wij nemen samen deel aan multidisciplinaire projecten.

Fysiogroep Hengelo is daarnaast het aanspreekpunt voor de eerstelijns fysiotherapie in Hengelo. Via Fysiogroep Hengelo lopen contacten met andere (eerstelijns) zorgverleners, met zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere betrokkenen. Initiatieven op het gebied van mono- en multidisciplinair samenwerken binnen Hengelo kunnen via Fysiogroep Hengelo afgestemd worden. Binnen deze praktijk is iedereen aangesloten bij Fysiogroep Hengelo

Voor meer informatie: www.fysiogroephengelo.nl

 

ClaudicatioNet

Landelijk  netwerk  van gespecialiseerde  fysiotherapeuten, voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (o.a. etalagebenen) :

voor het volgen van gesuperviseerde looptraining.                                                                                                                                                                        Herma Jansink is deelnemer bij het ClaudicatioNet.

Voor meer informatie: www.claudicationet.nl

 

Lymfcare  Hengelo

Binnen Hengelo werken  oedeemfysiotherapeuten (in de eerste- lijns praktijken en  het ziekenhuis) samen  in de werkgroep Lymfcare Hengelo.  Hierbij werken wij ook samen met de mammapoli van de Zorggroep Twente. Doel; door samenwerken, scholing, informatieavonden en mailing betere kwaliteit van zorg en voorlichting voor de patiënt en verwijzer.

Herma Jansink neemt deel aan  Lymfcare Hengelo.

Voor meer informatie:  www.nvfl.nl

 

ParkinsonNet Twente

In 2010 is dit netwerk in Twente van start gegaan. In dit netwerk werken neurologen, Parkinson verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en geestelijk verzorgers samen om de behandeling en begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson te optimaliseren. Deelnemers aan dit netwerk hebben hiervoor extra scholing gevolgd.

Binnen onze praktijk neemt Herma Jansink deel aan dit netwerk.

Voor meer informatie: www.parkinsonnet.nl

 

Hart, vaat-en long Netwerk Twente

Het Hart Vaat Long (HVL) netwerk Twente heeft een honderdtal in Twente werkzame fysiotherapeuten als lid en heeft als doelstelling het beter positioneren en profileren van het fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met HVL aandoeningen.

De hart- vaat- en longfysiotherapeut heeft de deskundigheid in huis om deze patiënten te helpen, onder meer bij het op peil brengen of verbeteren van de conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo en looptraining. Door de diverse oefeningen krijgen de patiënten het gevoel meer controle te hebben over hun aandoening. Fysiotherapie zet ze aan hun levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen.

Herma Jansink is deelnemer van het vaat netwerk.

Voor meer informatie: www.hvlnetwerk-twente.nl

 

NOFON

NOFON staat voor Netwerk Oncologie Fysiotherapie Oost Nederland. In dit netwerk werken geregistreerde oncologiefysiotherapeuten samen om kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met kanker en/of gevolgen van kanker/kankerbehandelingen te geven.

Herma Jansink,  oedeem en oncologiefysiotherapeut is deelnemer van NOFON

Voor meer informatie: www.NOFON.nu

 

Schoudernetwerk Twente

Het schoudernetwerk is een groep fysiotherapeuten die het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen wil optimaliseren. Door jaarlijkse mailrondes, workshops, publicaties, ontwerpen van protocollen en participatie aan onderzoek wordt getracht de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen te verbeteren. In onze praktijk is Martin Poelman deelnemer van dit netwerk.

Meer over dit schoudernetwerk kunt u vinden op www.schoudernetwerk.nl. Hier is informatie te vinden over schouderaandoeningen, lichamelijk onderzoek,( para )medische interventies en consequenties voor de revalidatie

 

RugNetwerk Twente

Het RugNetwerk Twente (RNT) is een netwerk van in Twente en in de Achterhoek werkzame fysiotherapeuten/ manueel therapeuten. Dit netwek is een initiatief van de Saxion Hogeschool, de rugpoli van ZGT Hengelo en neurochirurgie MST Enschede. Om deel te nemen aan het netwerk dienen fysiotherapeuten speciale cursussen en nascholing te volgen zodat ze dezelfde indelingen, diagnostiek en behandeling hanteren gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het RugNetwerk Neeft als doel ‘het verbetern van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met rugpijn’. Naast monodisciplinaire samenwekring is via de contacten met de medisch specialisten, ook sprake van  multidisciplinaire en transmurale samenwerking.

Namens Fysio Berflo zijn Marjan Rakers en Martin Poelman aangesloten bij het RugNetwerk Twente.

Voor meer informatie: www.rugnetwerktwente.nl

© 2024 Fysio Berflo B.V. Alle rechten voorbehouden - Privacy verklaring - powered by Tatof

Direct een afspraak maken

Vul onderin uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

    Sluiten